Sāksim no jauna


Nebija Tev skaidrs
Nebija man labi
Sāksim no jauna
Sāksim abi
Modulēti filtrētas intīmas sarunas
Monitoru gaismas un attālums īsts
Tavi ceļi pret zemi un plauksta sedz seju
Mūsu sakara ķēdē ir pārtrūcis posms
Svešvārdu vārdnīcām izplēstas lappuses
Mīla ne mīla nav skaidras atbildes
Nebija Tev skaidrs
Nebija man labi
Sāksim no jauna
Sāksim abi